Careers

PPS Benefits & Culture

Với sự nỗ lực không ngừng và chung tay đoàn kết của tập thể CBCNV Công ty PPS đã trở thành một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp các dịch vụ O&M và nhân sự cho các tàu chứa FPSO/FSO, đã đào tạo nên được một lực lượng CBCNV chuyên nghiệp và các kỹ sư, thuyền viên hàng đầu có chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm. Công ty PPS luôn kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống và kinh nghiệm của Tổng Công ty PTSC để giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ O&M cho các tàu chứa tại Việt Nam, đồng thời Công ty luôn chú trọng và nỗ lực xây dựng không ngừng phát triển dịch vụ để vươn ra thị trường trong khu vực và thế giới.

  Là một trong các Công ty cung cấp dịch vụ mũi nhọn của Tổng Công ty PTSC, PPS không những có trách nhiệm với khách hàng, với xã hội mà còn là người đại diện cho một thế hệ các doanh nghiệp trẻ đang góp phần xây dựng và đổi mới đất nước ngày một giàu đẹp hơn.

Back to top button