Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

PPS rất coi trọng quyền riêng tư của khách truy cập trang web này. 

Bạn có thể truy cập trang web này mà không cho chúng tôi biết bạn là ai hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin nào về bản thân. Khi bạn yêu cầu thêm thông tin về công ty hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin chi tiết về tên, địa chỉ gửi thư và địa chỉ email của bạn để có thể cung cấp cho bạn thông tin này.

Thông tin này sẽ chỉ được sử dụng tại PPS và sẽ không được chia sẻ với bất kỳ bên thứ ba nào hoặc được sử dụng cho bất kỳ mục đích tiếp thị trực tiếp nào.

Back to top button