Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

VỊ TRÍ 6 : CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ KIÊM THƯ KÝ HĐQT
Văn phòng Công ty tại Vũng Tàu

Số lượng: 01
VỊ TRÍ 5 : ELECTRICAL ENGINEER
Văn phòng Công ty tại Vũng Tàu hoặc tại HCM
Số lượng: 02
VỊ TRÍ 4 : INSTRUMENT ENGINEER
Văn phòng Công ty tại Vũng Tàu hoặc tại HCM

Số lượng: 02
VỊ TRÍ 3 : MARINE MACHINERY/ UTILITY ENGINEER
Văn phòng Công ty tại Vũng Tàu hoặc tại HCM
Số lượng: 02
VỊ TRÍ 2: MARINE MAINTENANCE ENGINEER
Văn phòng Công ty tại Vũng Tàu hoặc tại HCM
Số lượng: 02
VỊ TRÍ 1 : MECHANICAL ENGINEER
Văn phòng Công ty tại Vũng Tàu hoặc tại HCM
Số lượng: 02
Back to top button