Thông tin tuyển dụng

Thông tin tuyển dụng

Thông báo tuyển dụng nhân sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ THÁNG 5/2023 Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PTSC Production Services) là đơn vị

Thông báo tuyển dụng nhân sự

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PTSC Production Services) là đơn vị của Tổng

Thông báo tuyển dụng

Để đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng sản xuất kinh doanh, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC

Back to top button