Giới thiệu

Thư ngỏ

     Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PTSC Production Services JSC) sau gần 20 năm xây dựng và phát triển gắn liền với Tổng Công ty Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí PTSC và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã và đang thực hiện thành công, an toàn và hiệu quả dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các dự án FPSO/FSO tại Việt Nam và khu vực. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng với chất lượng tốt nhất, đảm bảo an toàn và hiệu quả được khách hàng công nhận và đánh giá cao.

     Đứng trước những khó khăn, thách thức của ngành dầu khí trong thời gian tới với dự báo nhu cầu năng lượng toàn cầu sẽ tiếp tục tăng, nhu cầu về việc sử dụng khí đốt tự nhiên là nguồn năng lượng sạch chính sẽ tiếp tục được phát triển mạnh, chúng tôi cam kết luôn kế thừa và phát huy những giá trị truyền thống và kinh nghiệm, tiếp tục phấn đấu giữ vững vị trí hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận hành bảo dưỡng FPSO/FSO tại Việt Nam, đồng thời chú trọng và luôn nỗ lực không ngừng xây dựng mở rộng phát triển dịch vụ sang các lĩnh vực mới gắn liền với định hướng phát triển của Tổng Công ty PTSC và Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Năm 2010

Huân chương lao động hạng Ba

Năm 2012

Back to top button