Giới thiệu

Định hướng phát triển

     Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC hướng tới mục tiêu trở thành đối tác chiến lược và tin cậy trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ O&M cho các kho nổi FPSO / FSO / MOPU tại thị trường Việt Nam và khu vực; dịch vụ vận hành và bảo dưỡng các công trình công nghiệp, dầu khí, hóa dầu trên biển và trên bờ; cung cấp nhân sự vận hành bảo dưỡng và các dịch vụ liên quan như thiết kế, mua sắm, gia công, chế tạo, sửa chữa bảo dưỡng khác.

Back to top button