Giới thiệu

Ban lãnh đạo

Hội đồng quản trị:

  • Ông Nguyễn Viết Long – Chủ tịch HĐQT
  • Ông Nguyễn Quang ĐiệpThành viên HĐQT
  • Ông Phạm Đình Kiên – Thành viên HĐQT
  • Ông Nguyễn Quang Chánh – Thành viên HĐQT

Ban điều hành:

  • Ông Nguyễn Vinh Nhị PhươngGiám đốc
  • Ông Lê Văn HiềnPhó Giám đốc
  • Ông Lương Thế Vũ Phó Giám đốc
Back to top button