Giới thiệu

Giới thiệu công ty

     Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC, tiền thân là Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí chính thức đi vào hoạt động từ 15/09/2002. Ngày 19/03/2007 Xí nghiệp được chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC. Với sự phát triển ngày càng lớn mạnh, Công ty chính thức chuyển đổi sang hình thức Công ty cổ phần với tên gọi Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC ngày 01/04/2011.

     Các ngành nghề kinh doanh chính của Công ty hiện nay bao gồm:

  • Vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO/MOPU.
  • Cung ứng nhân lực kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng.
  • Dịch vụ thiết kế, mua sắm, gia công chế tạo​ và lắp đặt
  • Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị và công trình công nghiệp.
Back to top button