Giới thiệu

Quá trình phát triển

2002

* Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí.
* Tiếp nhận và cung cấp dịch vụ O&M cho kho nổi FPSO Ruby Princess từ Modec phục vụ khách hàng Petronas Carigali Vietnam (PCVL).

2003

* Thực hiện dự án EPCI cho giàn WHP-A và đường ống dẫn dầu tại mỏ Sư Tử Đen cho khách hàng Cửu Long JOC.

2005

* Thực hiện dự án vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử giàn RBDP-B cho PCVL.

2006

* Thực hiện dự án vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử giàn Bunga Tulip A cho Talisman (Malaysia).
* Thực hiện dự án Vận chuyển, lắp đặt tuyến ống dẫn khí PM3-CAMAU cho PetroVietnam.

2008

* Thực hiện dự án Vận chuyển và lắp đặt FSO Orkid cho MVOT/Talisman.
* Thực hiện hợp đồng cung cấp nhân sự O&M cho FSO Orkid của MVOT/Talisman Malaysia tại Malaysia.
* Thực hiện hợp đồng cung cấp nhân sự O&M cho FPSO Thai Binh VN cho Cửu Long JOC.

2010

* Thực hiện dự án lắp đặt FPSO Ruby II cho VOFT/PCVL.
* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho FPSO Ruby II cho VOFT/PCVL.
* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho FSO PTSC Bach Ho cho Vietsovpetro (VSP).
* Thực hiện dự án tháo dỡ FPSO Ruby Princess cho PCVL.

2011

* Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần.

2013

* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho FSO PTSC Bien Dong 01 cho PTSC/Bien Dong POC.
* Thực hiện dự án tháo dỡ FSO Queensway.

2014

* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho FPSO PTSC Lam Son cho PTSC/Lam Son JOC.

2017

* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng & sửa chữa cho hệ thống tra nạp nhiên liệu sân bay Tân Sơn Nhất cho Tapetco.

2018

* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho FSO Golden Star cho MVOT/Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co., Ltd.

2019

* Thực hiện hợp đồng cung cấp nhân sự O&M cho Thai Binh Platform cho khách hàng PETRONAS Carigali Overseas Sdn Bhd (PCOSB).
* Thực hiện dự án sửa chữa kéo dài tuổi thọ, gia hạn đăng kiểm cho FPSO Ruby II.
* Thực hiện dự án kiểm tra, hiện chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa van an toàn, van đường ống cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
* Thực hiện dự án bảo dưỡng sửa chữa van tại nhà máy lọc dầu Dung Quất của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

2021

* Nhận Chứng nhận Interim Document of Compliance đối với tàu vận chuyển khí Gas (Gas Carrier) theo tiêu chuẩn ISM Code.

2022

* NThực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ Vận hành và bảo dưỡng cho FPSO LEWEK EMAS và BLOCK 12W Offshore Vietnam cho PREMIER OIL VIETNAM.

Thêm
Back to top button