Giới thiệu

Quá trình phát triển

2002

* Thành lập Xí nghiệp Dịch vụ Khai thác Dầu khí.
* Tiếp nhận và cung cấp dịch vụ O&M cho kho nổi FPSO Ruby Princess từ Modec phục vụ khách hàng Petronas Carigali Vietnam (PCVL).

2003

* Thực hiện dự án EPCI cho giàn WHP-A và đường ống dẫn dầu tại mỏ Sư Tử Đen cho khách hàng Cửu Long JOC.

2005

* Thực hiện dự án vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử giàn RBDP-B cho PCVL.

2006

* Thực hiện dự án vận chuyển, lắp đặt, đấu nối và chạy thử giàn Bunga Tulip A cho Talisman (Malaysia).
* Thực hiện dự án Vận chuyển, lắp đặt tuyến ống dẫn khí PM3-CAMAU cho PetroVietnam.

2008

* Thực hiện dự án Vận chuyển và lắp đặt FSO Orkid cho MVOT/Talisman.
* Thực hiện hợp đồng cung cấp nhân sự O&M cho FSO Orkid của MVOT/Talisman Malaysia tại Malaysia.
* Thực hiện hợp đồng cung cấp nhân sự O&M cho FPSO Thai Binh VN cho Cửu Long JOC.

2010

* Thực hiện dự án lắp đặt FPSO Ruby II cho VOFT/PCVL.
* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho FPSO Ruby II cho VOFT/PCVL.
* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho FSO PTSC Bach Ho cho Vietsovpetro (VSP).
* Thực hiện dự án tháo dỡ FPSO Ruby Princess cho PCVL.

2011

* Chuyển đổi thành Công ty Cổ phần.

2013

* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho FSO PTSC Bien Dong 01 cho PTSC/Bien Dong POC.
* Thực hiện dự án tháo dỡ FSO Queensway.

2014

* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho FPSO PTSC Lam Son cho PTSC/Lam Son JOC.

2017

* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ bảo dưỡng & sửa chữa cho hệ thống tra nạp nhiên liệu sân bay Tân Sơn Nhất cho Tapetco.

2018

* Thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ O&M cho FSO Golden Star cho MVOT/Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co., Ltd.

2019

* Thực hiện hợp đồng cung cấp nhân sự O&M cho Thai Binh Platform cho khách hàng PETRONAS Carigali Overseas Sdn Bhd (PCOSB).
* Thực hiện dự án sửa chữa kéo dài tuổi thọ, gia hạn đăng kiểm cho FPSO Ruby II.
* Thực hiện dự án kiểm tra, hiện chỉnh, bảo dưỡng và sửa chữa van an toàn, van đường ống cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn.
* Thực hiện dự án bảo dưỡng sửa chữa van tại nhà máy lọc dầu Dung Quất của Công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn.

2021

* Nhận Chứng nhận Interim Document of Compliance đối với tàu vận chuyển khí Gas (Gas Carrier) theo tiêu chuẩn ISM Code.

2022

* Thực hiện Hợp đồng cung cấp dịch vụ Vận hành và bảo dưỡng cho FPSO LEWEK EMAS và BLOCK 12W Offshore Vietnam cho PREMIER OIL VIETNAM.

Back to top button