Hoạt động của công ty

CÔNG TY PPS KHEN THƯỞNG NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT NĂM 2021

Theo truyền thống và văn hóa công ty, nhằm ghi nhận thành tích xuất sắc và những đóng góp cho công tác sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2021, Giám đốc Công ty đã ký Quyết định số 54/QĐ-KT ngày 24/01/2021 về việc công nhận và khen thưởng với anh Trần Văn Phước – chuyên viên phòng Thương mại đạt danh hiệu “Nhân viên xuất sắc nhất năm 2021”.

Tại cuộc họp giao ban định kỳ tháng 02/2022, dưới sự chứng kiến của Ban giám đốc và các lãnh đạo Phòng, Ông Nguyễn Vinh Nhị Phương – Giám đốc Công ty đã trao Quyết định và phần thưởng cho anh Trần Văn Phước.

Giải thưởng thường niên ý nghĩa này nhằm động viên, khích lệ CBCNV Công ty PPS nỗ lực làm việc, sáng tạo trong công việc và học hỏi hết mình để hoàn thành xuất sắc công việc được giao.

Tin bài & ảnh: Vũ Xuân Đạo

Back to top button