Cung ứng nhân lực, kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng

FSO MV12

Unit type: FSO
Client: Modec/Korean National Oil Corporation (KNOC)
Field: Lô 11-1
Storage capacity (bbls): 300,000 bbls
Scope of Work: Cung cấp nhân lực vận hành và bảo dưỡng
Back to top button