Hoạt động của công ty

Công ty PPS nhận Chứng nhận Interim Document of Compliance

Chúng tôi xin vui mừng thông báo Hệ thống quản lý an toàn của Công ty đã được tổ chức Bureau Veritas đánh giá và cấp chứng nhận tuân thủ và đủ điều kiện vận hành đối với tàu vận chuyển khí Gas (Gas Carrier) theo tiêu chuẩn ISM Code – The International Management Code for the Safe Operation of Ships and for Pollution Prevention, có hiệu lực từ ngày 01/12/2021. Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC tiếp tục nỗ lực phấn đấu để duy trì và phát triển dịch vụ theo hướng chuyên nghiệp hóa và đa dạng hóa.

 

Phạm Anh Tuấn

Back to top button