Hoạt động của công ty

Cung cấp dịch vụ chế tạo kết cấu (PG Beam) cho dự án TPC Offshore Wind Power Generation Phase II (dự án chế tạo khối thượng tầng giàn trạm biến áp ngoài khơi)

Vừa qua, Công ty PPS thực hiện cung cấp dịch vụ chế tạo dầm PG Beam cho Công ty PV Shipyard thuộc dự án TPC Offshore Wind Power Generation Phase II (dự án chế tạo khối thượng tầng giàn trạm biến áp ngoài khơi) mà tổng thầu thi công là Công ty Foxwell Energy Corporation Ltd, chủ đầu tư dự án là Công ty Taiwan Power Company (TPC), khách hàng là Công ty Shinfox Far East (SFE).

Dịch vụ chế tạo dầm PG Beam mà Công ty PPS thực hiện nằm trong chuỗi dự án chế tạo khối thượng tầng giàn trạm biến áp ngoài khơi mà Công ty PV Shipyard thực hiện bao gồm phạm vi mua sắm, thiết kế, thi công, chạy thử và sẵn sàng hạ thủy kéo dài từ 31/08/2023 đến 31/08/2024 với tổng khối lượng 3390 tấn.

Phạm vi công việc mà Công ty PPS thực hiện là thi công chế tạo dầm PG Beam từ thép tấm theo đúng yêu cầu thiết kế với khối lương thi công khoảng 250 tấn (96 dầm), thời gian thi công bắt đầu từ 15/09/2023 dự kiến hoàn thành ngày 10/11/2023.

Trong quá trình chuẩn bị cũng như khi triển khai thi công, tuy gặp một số khó khăn khách quan nhất định nhưng bằng nỗ lực của mình, Công ty PPS đã tăng cường số lượng nhân sự, thiết bị, tăng giờ làm việc để mục tiêu hoàn thành công việc, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và kịp tiến độ đề ra. Ngoài dịch vụ O&M cho FPSO/FSO; dịch vụ bảo dưỡng sữa chửa đang thực hiện cho các khách hàng trong ngành công nghiệp dầu khí, các nhà máy công nghiệp trên bờ; dịch vụ chế tạo cơ khí dầu khí, năng lượng tái tạo là một dấu ấn quan trọng đối với Công ty PPS khi khởi đầu tham gia trong chuỗi dự án điện gió – năng lượng tái tạo ngoài khơi.

Một số hình ảnh trong quá trình thi công:

  1. Huy động thiết bị, dụng cụ vào khu vực gia công chế tạo dầm PG

  1. Nhân sự tham gia họp hàng ngày trước khi tiến hành công việc

 

  1. Hình ảnh trong quá trình thi công chế tạo

  1. Khách hàng kiểm tra, nghiệm thu dầm

  1. Lãnh đạo dự án của PVShipyard và SFE thăm công trường chế tạo dầm PG

            Tin bài & Ảnh: Nguyễn Văn Phương

Back to top button