Hoạt động của công ty

Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028

Ngày 31/3, Công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ V, nhiệm kỳ 2023-2028. Đến tham dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Vũ Đức Cường – UV BCH Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty; đồng chí Lê Thị Thanh Tâm – UV BTV, Trưởng ban Tài chính Công đoàn Tổng công ty; các đồng chí chủ tịch Công đoàn các đơn vị thành viên/trực thuộc Tổng công ty và 146 đồng chí đại biểu đại diện cho 570 người lao động công ty tham dự.

Đại hội đã nghe đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trình bày Báo cáo hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2028. Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù có nhiều khó khăn, dịch bệnh covid-19, biến động trong hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở vẫn phát triển, đời sống cán bộ, đoàn viên, người lao động được nâng cao. Tổng doanh thu Công ty trong 5 năm từ 2017-2022 đạt tổng 5.048,23 tỷ đồng, lợi nhuận đạt tổng 446,85 tỷ đồng. Công đoàn đã phối hợp có hiệu quả với chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tốt vai trò bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động, quan tâm, chăm lo đời sống tinh thần cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, tạo sân chơi văn hóa, giải trí cho cán bộ, đoàn viên công đoàn. Công tác Nữ công cũng được quan tâm và đóng góp nhiều kết quả tích cực trong hoạt động Công đoàn của nhiệm kỳ. Thu chi tài chính Công đoàn minh bạch, rõ ràng, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí.

Đồng chí Nguyễn Văn Bắc – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty trình bày báo cáo tổng kết

Tại Đại hội, đồng chí Bùi Ngọc Nam – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở đã trình bày báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành khoá IV, nhiệm kỳ 2017 – 2023. Trong nhiệm kỳ qua, BCH đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. BCH đã phối hợp tổ chức Hội nghị người lao động hàng năm đảm bảo chất lượng, hiệu quả; BCH đã chủ động phối hợp với Ban Giám đốc làm tốt việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, xây dựng các quy chế: Quy chế đối thoại định kỳ nơi làm việc, Quy chế thực hiện dân chủ và Quy chế phối hợp giữa Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc cùng các quy định của Đơn vị và của Tổng công ty. Tuy nhiên, bên cạnh đó BCH nhiệm kỳ 2017-2023 vẫn còn tồn tại các hạn chế và đã thẳng thắn nhìn nhận cũng như định hướng khắc phục ở nhiệm kỳ tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Vinh Nhị Phương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty phát biểu

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Vinh Nhị Phương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty đã ghi nhận, đánh giá cao vai trò, hoạt động của tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ đã được Công đoàn phát huy tốt. Trong giai đoạn nhiều thăng trầm trong hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, Công đoàn đã luôn đồng hành, gắn kết cùng  Ban lãnh đạo công ty, chia sẻ khó khăn, điều chỉnh các hoạt động phù hợp với tình hình thực tiễn để thích ứng linh hoạt. Đồng chí đề nghị Công đoàn nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục phát huy vai trò và giữ vững tinh thần NLĐ Dầu khí, NLĐ PTSC, phát động nhiều phong trào thi đua lao động sản xuất, sáng kiến cải tiến, áp dụng chuyển đổi số để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm để vượt qua các khó khăn chung. Đồng thời, Công đoàn cần tiếp tục tạo ra nhiều sân chơi cho NLĐ, phát động phong trào thể dục thể thao sâu rộng cho đoàn viên nhằm nâng cao sức khỏe, tăng cường giao lưu và gắn kết trong Công ty.

Đồng chí Vũ Đức Cường – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty phát biểu

Đại hội đã bầu  BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 9 đồng chí và bầu 10 đồng chí tham dự Đại hội Công đoàn Tổng công ty PTSC lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Thay mặt Công đoàn Tổng công ty, đồng chí Vũ Đức Cường – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty đã ghi nhận những đóng góp và thành tích mà Công đoàn cơ sở PTSC PS đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời, đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Công đoàn tiếp tục tổ chức tốt các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ đoàn viên, NLĐ trong việc thực hiện các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của các cấp Công đoàn; không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực tiễn của Đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, NLĐ; thường xuyên quan tâm, nắm bắt tình hình tư tưởng và kịp thời giải quyết những vấn đề khó khăn, vướng mắc, tồn tại. Đồng chí tin tưởng với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy và Ban lãnh đạo cùng sự năng nổ, nhiệt huyết, đoàn kết của người lao động, trong thời gian tới, Công đoàn cơ sở PTSC PS sẽ tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động, phong trào công nhân lao động, vượt qua các khó khăn, góp phần vào sự phát triển của Tổng công ty.

BCH Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028 chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu.

Ngay sau Đại hội, Ban Chấp hành khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã họp phiên thứ nhất với sự tham dự chỉ đạo của đ/c Vũ Đức Cường – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty và đ/c Nguyễn Vinh Nhị Phương Bí thư Đảng ủy Công ty. Hội nghị đã bầu ra Chủ tịch Công đoàn, UBKT và Chủ nhiệm UBKT Công đoàn cơ sở Công ty.

Tin bài: Lê Thị Phương

Back to top button