Hoạt động của công ty

Đảng bộ Công ty KT tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025

Được sự đồng ý và phê duyệt của Đảng ủy Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (Đảng ủy Công ty KT), từ ngày 07/9 đến ngày 15/9/2022, 4/4 Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Công ty KT gồm: Chi bộ I, Chi bộ II, Chi bộ III, Chi bộ IV đã tổ chức thành công đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Dự chỉ đạo đại hội các Chi bộ có đồng chí Nguyễn Vinh Nhị Phương – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty; đồng chí Lê Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công ty; các đồng chí được giao phụ trách các Chi bộ; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; các đồng chí Bí thư các Chi bộ và Trưởng các đoàn thể chính trị – xã hội trong Công ty.

Trên cơ sở kế hoạch số 14 –KH/ĐU của Đảng ủy Công ty và nội dung phê duyệt đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025, các Chi bộ đã tổ chức đại hội với hai nội dung chính: (1) Tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm kỳ 2022-2025; kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2022. (2) Bầu Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội các Chi bộ được tiến hành trọng thể, trang trọng và tuân thủ đúng các quy định hướng dẫn của Đảng. Đại hội đã kiểm điểm, đánh giá khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được của các Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020-2022; nhìn nhận những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, trên cơ sở đó, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo trình Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, các Chi bộ đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ lãnh đạo về công tác sản xuất kinh doanh, công tác xây dựng Đảng, công tác quốc phòng an ninh, tuy nhiên về công tác phát triển Đảng viên mới do các Chi bộ nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và dịch bệnh Covid-19 nên công tác đi thẩm tra xác minh gặp nhiều khó khăn dẫn tới 2 Chi bộ chưa hoàn thành chỉ tiêu về phát triển đảng viên mới.

Đ/c Nguyễn Vinh Nhị Phương – Bí thư Đảng ủy/Giám đốc Công ty phát biểu chỉ đạo Đại hội Chi bộ I và tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ I

Chi ủy, Chi bộ đã thực hiện việc sinh hoạt Chi bộ theo đúng định kỳ, thường xuyên làm tốt công tác phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tình hình sản xuất kinh doanh tại đơn vị đến từng đảng viên Chi bộ. Chi ủy, Chi bộ đã xây dựng và thực hiện nghiêm túc quyết định phân công nhiệm vụ trong Chi ủy, đảng viên Chi bộ, Quy chế làm việc của Chi bộ; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Chi bộ; thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại đơn vị; luôn bám sát chủ trương, định hướng, chiến lược phát triển, kế hoạch, nhiệm vụ của Công ty, Tổng công ty để tham mưu, xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất kinh doanh mang lại hiệu quả cao cho Công ty; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ công nhân viên; xây dựng đội ngũ vững vàng về chính trị, tư tưởng, trong sáng về đạo đức, lối sống, có sức chiến đấu cao, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ vững vàng.

Chi ủy Chi bộ II ra mắt Đại hội

Với tinh thần thẳng thắn, dân chủ và ý thức trách nhiệm cao, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp nhiều tham luận, ý kiến với đại hội; tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Công ty về công tác xây dựng Đảng, hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung vào các mục tiêu, giải pháp đã đề ra, chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực cho công tác vận hành các kho nổi FPSO/FSO và các dự án sắp tới, đồng thời tiếp tục thực hiện hoàn thiện công tác nhân sự theo cơ cấu mới, dự án mới đảm bảo bố trí đúng người, đúng việc và đúng thu nhập. Đại hội các Chi bộ đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng bộ Công ty. Qua đó giúp đảng viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, nâng cao tinh thần trách nhiệm từ đó nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, tự giác và đi đầu trong thực hiện Nghị quyết của Đảng mà trực tiếp là nghị quyết của đại hội Chi bộ.

Đ/c Lê Văn Hiền – Phó Bí thư Đảng ủy/Phó Giám đốc Công ty tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ III

Đại hội các Chi bộ bầu ra Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025 là những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực; thông qua Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 với phương hướng, nhiệm vụ và các chỉ tiêu cụ thể.

Chi ủy Chi bộ IV ra mắt Đại hội

Đại hội các Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2022-2025 thành công tốt đẹp, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng ủy Công ty, Tổng công ty đã đề ra.

Danh sách Chi ủy, Bí thư và Phó Bí thư các Chi bộ:

Chi bộ I:

 • Đồng chí Phạm Văn Hải – Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Ngô Văn Thủy – Phó Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Nguyễn Thị Huyền – Chi ủy viên Chi bộ.

Chi bộ II:

 • Đồng chí Thịnh Văn Thìn – Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Trương Trung Dũng – Phó Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Phạm Khắc Hiền – Chi ủy viên Chi bộ.

Chi bộ III:

 • Đồng chí Nguyễn Văn Phương – Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Bùi Ngọc Nam – Phó Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Đinh Đức Toàn – Chi ủy viên Chi bộ.

Đồng chí IV:

 • Đồng chí Nguyễn Văn Hải – Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Trần Thị Uyên – Phó Bí thư Chi bộ;
 • Đồng chí Nguyễn Văn Chỉ – Chi ủy viên Chi bộ.

Nguyễn Văn Chỉ

 

 

Back to top button