Hoạt động của công ty

Đảng bộ PPS tổ chức chương trình về nguồn năm 2020

Thực hiện chương trình công tác năm 2020 của Đảng bộ Công ty cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS) về công tác xây dựng Đảng, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và tạo không khí đoàn kết, giao lưu học hỏi lẫn nhau giữa các đảng viên, quần chúng ưu tú, phát triển tốt các mối quan hệ xã hội và cộng đồng. Đảng ủy Công ty PPS tổ chức chương trình về nguồn cho các đảng viên và quần chúng ưu tú tại tỉnh Lào Cai (đợt 1 từ ngày 02/10 đến 04/10/2020 và đợt 2 từ ngày 23/10 đến 25/10/2020).

Đoàn đã nghe thuyết minh tìm hiểu về cuộc khởi nghĩa Yên Bái của Việt Nam Quốc dân Đảng tháng 2 năm 1930; Chiến khu Vần, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1946-1954); Chiến thắng Sông Lô của quân và dân ta năm 1947; Khu căn cứ cách mạng Cam Đường xã Cam Đường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lao Cai… được tận mắt chứng kiến và nghe giới thiệu về lịch sử hình thành và phát triển của thị xã Sapa, chỉnh phục “Nóc nhà Đông Dương”- đỉnh Fansipan.

Đoàn cũng đã nghe nói chuyện chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho các đảng viên và quần chúng ưu tú tham gia tiếp tục học tập và làm theo Bác.

Qua chuyến đi về nguồn đã giúp cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú hiểu hơn về lịch sử đấu tranh cách mạng các tỉnh đã đi qua đặc biệt là tỉnh Lào Cai. Dư âm và những giá trị lịch sử của chuyến về nguồn đọng lại trong các thành viên, để lại những bài học tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hết sức sâu sắc góp phần giáo dục cán bộ, đảng viên và quần chúng ưu tú ra sức học tập, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng bộ PPS luôn là 1 đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Nguyễn Văn Chỉ

Back to top button