Hoạt động của công ty

Đoàn Thanh niên Công ty PTSC tổ chức Chương trình Sinh hoạt Đoàn giới thiệu về các chủ đề liên quan đến các tàu FPSO/FSO và các dự án Onshore

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2019, được sự phê duyệt của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công ty, Đoàn Thanh niên Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (Công ty PPS) đã tổ chức các chương trình sinh hoạt Đoàn giới thiệu về các chủ đề liên quan đến các tàu FPSO/FSO và các Dự án onshore. Đây là chương trình sinh hoạt, phổ biến nội bộ do Giám đốc Công ty giao cho Đoàn Thanh niên đứng ra làm đầu mối thực hiện xuyên suốt với nhiều chủ đề (dự kiến 1 tuần/chủ đề) trong năm 2019 và quý I-2020. Một số chủ đề hay và ý nghĩa đã tổ chức trong thời gian qua và sẽ tổ chức trong thời gian tới, cụ thể như sau:

Chủ đề: “Giới thiệu về MBC, cấu tạo, chức năng và nguyên lý hoạt động của MBC” do đồng chí Nguyễn Văn Khuyến – Chuyên viên hàng hải trình bày vào ngày 08/08/2019;

Chủ đề: “Giới thiệu hệ thống giấy phép làm việc trên các tàu FPSO/FSO” do đồng chí Lê Văn Quân – Tổ trưởng Tổ an toàn, Phòng An toàn Chất lượng trình bày vào ngày 29/8/2019;

Chủ đề: “Giới thiệu về bình tách dầu, nước, khí trên tàu FPSO” do đồng chí Trần Anh Đức – Chuyên viên Khai thác, Phòng Quản lý vận hành trình bày vào ngày 12/9/2019;

Chủ đề: “Giới thiệu về công việc nhận, chuyển, xuất hàng cho công tác chuẩn bị bán dầu trên tàu FPSO/FSO” do đồng chí Phạm Đức Thịnh – Chuyên viên hàng hải trình bày vào ngày 03/10/2019;

Một số chủ đề sẽ diễn ra trong thời gian sắp tới:

Chủ đề: “Giới thiệu tổng quan các hệ thống trên Topsite và hệ thống xử lý dầu khí nước trên tàu FPSO PTSC Lam Sơn”;

Chủ đề: “Giới thiệu về hệ thống PCSS/ICMS/ICSS trên tàu FPSO/FSO”;

Chủ đề: “Giới thiệu về nguyên lý hoạt động của hệ thống bảo vệ ăn mòn Cathodic nói chung và hệ thống ICCP nói riêng”;

Chủ đề: “Giới thiệu về Gas Turbines và công việc bảo dưỡng CTG (4k, 8k) & Công tác thay máy CTG trên tàu FPSO PTSC Lam Sơn”;

Và nhiều chủ đề hay, hấp dẫn và ý nghĩa khác.

Một số hình ảnh của Chương trình

 1

Chủ đề: “Giới thiệu về công việc nhận, chuyển, xuất hàng cho công tác chuẩn bị bán dầu trên tàu FPSO/FSO”

2

Chủ đề: “Giới thiệu về bình tách dầu, nước, khí trên tàu FPSO”

3

Việc tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh đã góp phần giúp cho ĐVTN nói riêng và CBCNV nói chung hiểu rõ hơn về công tác chuyên môn và các dịch vụ Công ty đang cung cấp, qua đó thể hiện tinh thần xung kích của tuổi trẻ PPS trong việc góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của Đơn vị.

Tin bài: Nguyễn Minh Hoàng – Đoàn Thanh niên Tổng công ty PTSC

Ảnh: Mai Huỳnh Chí Cường – Đoàn Thanh niên PPS

Back to top button