Vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO/MOPU

FPSO RUBY II

Date of first oil: 09/06/2010
Unit type: FPSO
Client: PVN
Field: Lô 01 & 02
Storage capacity (bbls): 600,000 bbls
Max throughput: 45,000 bopd
Scope of Work: Vận hành và bảo dưỡng

 

Thêm
Back to top button