Vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO/MOPU

FPSO RUBY PRINCESS

Unit type: FPSO
Client: Petronas Carigali Vietnam Limited (PCVL)
Field: Ruby, Lô 01 & 02
Storage capacity (bbls): 1,000,000 bbls
Max throughput: 35,000 bopd
Scope of Work: Vận hành và bảo dưỡng
Thêm
Back to top button