Cung ứng nhân lực, kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng

FPSO THAI BINH VN

Unit type: FPSO
Client: Cuu Long JOC
Field: Sư Tử Đen, Lô 15-1
Storage capacity (bbls): 1,000,000 bbls
Max throughput: 65,000 bopd
Scope of Work: Cung cấp nhân lực vận hành và bảo dưỡng
Back to top button