Hoạt động của công ty

FSO GOLDEN STAR đón nhận dòng condensate đầu tiên (1ST CONDENSATE)

Vào hồi 11:00’ ngày 16/11/2020, tại Mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt, Lô 05-1b & 05-1c ngoài khơi Việt Nam, dòng Condensate đầu tiên đã về đến tàu FSO GOLDEN STAR.

FSO Golden Star đã mở van nhận dòng condensate đầu tiên từ Giàn SV-CPP lúc 11:00

ngày 16/11/2020

Đây là cột mốc đánh dấu sự thành công của Dự án thiết kế hoán cải, chế tạo, lắp đặt FSO GOLDEN STAR của Tổng Công ty PTSC và đối tác nước ngoài MISC Berhad, đưa cụm công trình Mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt, Lô 05-1b & 05-1c vào hoạt động.

Trước đó, FSO GOLDEN STAR đã được hoán cải tại nhà máy MMHE, Malaysia, kéo đi (Sail-away) ngày 10/09/2020, về Mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt ngày 16/09/2020 để lắp đặt, kết nối, chạy thử và đưa vào hoạt động.

FSO tại Mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt với tất cả các hệ thống đang vận hành hoàn chỉnh

Phòng Phát triển Kinh doanh

Back to top button