Vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO/MOPU

FSO GOLDEN STAR

First oil: Dự kiến 01/09/2020
Unit type: FSO
Client: Idemitsu Gas Production Viet Nam Co.ltd
Field: Lô 05-1b & 05-1c
Storage capacity (bbls): 800,000 bbls
Scope of Work: Vận hành và bảo dưỡng
Back to top button