Vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO/MOPU

FSO GOLDEN STAR

First oil:16/11/2020
Unit type:FSO
Client:Idemitsu Gas Production Viet Nam Co.ltd
Field:Lô 05-1b & 05-1c
Storage capacity (bbls):800,000 bbls
Scope of Work:Vận hành và bảo dưỡng
Back to top button