Cung ứng nhân lực, kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng

FSO ORKID

Unit type: FSO
Client: Talisman Malaysia Limited (TML) / Repsol
Field: PM-3 CAA Northern Field, Offshore Malaysia
Storage capacity (bbls): 745,000 bbls
Scope of Work: Cung cấp nhân lực vận hành và bảo dưỡng
Back to top button