Hoạt động của công ty

KHÁCH HÀNG HARBOUR ENERGY KHEN THƯỞNG HOÀN THÀNH KPI VẬN HÀNH BẢO DƯỠNG KHO NỔI FPSO LEWEK EMAS

Ngày 14/10/2022, Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (Công ty PPS) đã tiếp nhận thành công và chính thức cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng kho nổi FPSO Lewek Emas cho khách hàng là Công ty Premier Oil Vietnam Offshore/ Harbour Energy (POVO/HE) tại Lô 12W, ngoài khơi Việt Nam.

Trong giai đoạn tiếp nhận chuyển giao Công ty đã nỗ lực vượt mọi khó khăn, thực hiện các khóa học chuẩn bị cho công tác dịch vụ O&M để đáp ứng với tiêu chuẩn và yêu cầu của khách hàng, tập thể Người lao động (NLĐ) PPS làm việc trên kho nổi FPSO Lewek Emas và các bộ phận văn phòng hỗ trợ đã luôn đồng lòng hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

84 nhân sự làm việc trên kho nổi + 10 nhân sự làm việc trên bờ

Kể từ thời điểm PPS tiếp nhận công tác vận hành đến 31/03/2023, kho nổi FPSO Lewek Emas đã được vận hành an toàn, đáp ứng tất cả các tiêu chí an toàn được quy định trong Hợp đồng: đạt 100% tiêu chí HSE (không để xảy ra tai nạn chấn thương, không để xảy ra rò rỉ khí hydrocacbon, v.v), tất cả các khóa đào tạo đều được tổ chức và hoàn thành cấp chứng nhận đầy đủ theo yêu cầu của khách hàng.

Với những kết quả nêu trên, khách hàng POVO/HE đánh giá cao công tác vận hành kho nổi của Công ty PPS và đã khen thưởng 300,000.00 USD căn cứ KPI O&M đã đạt được với mức “Vượt chỉ tiêu”. Phần thưởng này là thành quả lao động của người lao động trên FPSO và toàn bộ tập thể PPS. Đây cũng là nguồn động viên, khích lệ tinh thần to lớn cho nhân sự khối offshore và onshore của kho nổi FPSO Lewek Emas trong giai đoạn tiếp theo để ngày càng đạt được các kết quả tốt và sự tin tưởng của Khách hàng. Công ty cũng đã thưởng tương ứng cho thuyền viên và những cán bộ, nhân viên đóng góp cho thành công của dự án.

Bài viết: Nguyễn Hương Giang

Back to top button