Hoạt động của công ty

Liên danh PTSC PS-PVMTC trúng thầu và ký Hợp đồng thực hiện Gói thầu số 6 – Bảo dưỡng van cho Công ty Cổ phần Lọc Hoá Dầu Bình Sơn (Nhà máy Lọc dầu Dung Quất)

Liên danh Công ty CP Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS)Trường Cao đẳng Dầu khí (PVMTC) do PPS đứng đầu đã  trúng thầu và ký hợp đồng thực hiện Gói thầu số 6 – Bảo dưỡng các loại van trong đợt Bảo dưỡng tổng thể lần 4 của Nhà máy lọc dầu Dung Quất cho Công ty Cổ phần lọc Hoá dầu Bình Sơn (BSR). Gói thầu cung cấp dịch vụ Bảo dưỡng van bao gồm khoảng 1.434 van các loại và một số hạng mục công việc bổ sung khác với giá trị hợp đồng ước tính gần 1 triệu USD. Thời gian thực hiện công việc trong vòng 32 ngày dự kiến từ tháng 8/2020 – tháng 10/2020.

Bảo dưỡng tổng thể lần 4 Nhà Máy Lọc Dầu Dung Quất có nhiều hạng mục công việc quan trọng liên quan đến vòng đời của một số hạng mục thiết bị sau hơn 10 năm vận hành và tháo gỡ các vấn đề kỹ thuật hiện tại của Nhà máy. Đây cũng là cơ hội để chứng minh và nâng cao năng lực, kinh nghiệm trong dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng các thiết bị và công trình công nghiệp của PPS.

Ngay sau khi Hợp đồng được ký kết ngày 08/1/2020, Liên danh đã  triển khai ngay các công việc chuẩn bị cần thiết để đảm bảo hoàn thành công việc tuyệt đối an toàn, hiệu quả và chất lượng như đã cam kết với khách hàng.

Phạm Anh Tuấn – Phòng PTKD

Back to top button