Hoạt động của công ty

Thông báo mời thầu Gói thầu “Gói 2. Mua sắm thiết bị phòng LAB”

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu “Gói 2. Mua sắm thiết bị phòng LAB” sử dụng nguồn vốn 100% vốn chủ sở hữu, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thông tin chi tiết như sau:

 1. Tên gói thầu: Gói 2. Mua sắm thiết bị phòng LAB
 2. Số TBMT: IB2300090794 Thời điểm đăng tải: 15/05/2023
 3. Tên dự án: Dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2023 (giai đoạn 1)
 4. Nguồn vốn: 100% vốn chủ sở hữu.
 5. Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC
 6. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.
 7. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ.
 8. Loại hợp đồng: Trọn gói.
 9. Thời gian phát hành HSMT: từ 13 giờ 49, ngày 15 tháng 05 năm 2023 đến 15 giờ 00’, ngày 25 tháng 05 năm 2023 (trong giờ hành chính);
 10. Địa điểm phát hành HSMT: Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC; Tầng 16, Khách sạn Dầu khí, số 9-11 đường Hoàng Diệu, phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Điện thoại/fax: 0254.3511018 Ext: 435/ 0254.3511019.
 11. Thời điểm đóng thầu 15 giờ 00’, ngày 25 tháng 05 năm 2023.
 12. Thời điểm mở thầu 15 giờ 30’, ngày 25 tháng 05 năm

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Trân Trọng.

                                                                                                            Dương Thị Ngọc Lan

Back to top button