Hoạt động của công ty

Thông báo mời thầu Gói thầu “Mua sắm thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và chống ăn mòn năm 2020”

Nội dung thông báo:

THÔNG BÁO MỜI THẦU

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu “Mua sắm thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và chống ăn mòn năm 2020” sử dụng nguồn vốn 100% vốn chủ sở hữu, theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước. Thông tin chi tiết như sau:

Gói thầu: Mua sắm thiết bị kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa và chống ăn mòn năm 2020.

Số TBMT: 20200630282-00         Thời điểm đăng tải: 11/06/2020

Tên Dự án: Đầu tư thiết bị cho Xưởng CKBD năm 2020.

Nguồn vốn: 100% vốn chủ sở hữu.

Bên mời thầu: Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn hai túi hồ sơ.

Thời gian phát hành HSMT: từ ngày 11 tháng 06 năm 2020 đến trước 15 giờ 00’, ngày 06 tháng 07 năm 2020 (trong giờ hành chính).

Địa điểm phát hành HSMT: Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC; Tầng 16, Khách sạn Dầu khí, số 9-11 đường Hoàng diệu, phường 1, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Điện thoại/fax: 0254.3511018 Ext 408/ 0254.3511019 gặp Mrs. Lan – Phòng KHĐT

Thời điểm đóng thầu:          15 giờ 00’, ngày 06 tháng 07 năm 2020.

Thời điểm mở thầu:             15 giờ 30’, ngày 06 tháng 07 năm 2020.

Kính mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tới tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên.

Phạm Anh Tuấn – Phòng PTKD

Back to top button