Dịch vụ

Các dịch vụ khác

  • Lắp dựng giàn giáo phục vụ việc bảo dưỡng sửa chữa/chống ăn mòn trên các tàu FPSO/FSO (năng lực trên 1000m3/lần thực hiện).
  • Thực hiện việc chống ăn mòn trên các tàu FPSO/FSO (năng lực thực hiện đến 1200 m2/năm).
  • Kiểm tra, sửa chữa, test theo tiêu chuẩn OCIMF (Oil Companies International Marine Forum), lắp đặt ống xuất dầu (floating hose) cho các tàu FPSO/FSO.
  • Kiểm tra, cân tâm cho các thiết bị quay tại xưởng và trên các tàu FPSO/FSO.
  • Đo UTM cho đường ống công nghệ trên các tàu. Đánh giá & nhận xét về độ giảm chiều dày & lifetime của đường ống.
  • Doa, mạ & phun phủ phục hồi các chi tiết/thiết bị cơ khí.
Back to top button