Dịch vụ

Vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO/MOPU

Chúng tôi tự hào là đơn vị dẫn đầu về công nghệ quản lý, vận hành, bảo dưỡng tàu FSO/FPSO tại Việt Nam.

     Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC được Tổng Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) định hướng phát triển dịch vụ cung ứng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng các kho chứa nổi, xử lý và xuất dầu thô FPSO/FSO. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty đã và đang cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng cho 10 tàu chứa FPSO/FSO.

     Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC tự hào trở thành nhà thầu  hàng đầu cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng cho các tàu chứa dầu thô FPSO/FSO tại thị trường Việt Nam. Công ty đang từng bước đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược, tích cực phát triển và giữ vững thị trường dịch vụ vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO tại Việt Nam đồng thời mở rộng dịch vụ ra thị trường trong khu vực.

     Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC tự hào trở thành một thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng cho các tàu chứa FPSO/FSO tại thị trường Việt Nam. Công ty chúng tôi đang từng bước đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược, tiến đến chiếm lĩnh toàn bộ thị trường cung cấp dịch vụ vận hành và bảo dưỡng FPSO/FSO tại Việt Nam đồng thời mở rộng thị trường ra khu vực và thế giới.

Các dự án tiêu biểu

Back to top button