Dịch vụ

Cung ứng nhân lực kỹ thuật vận hành và bảo dưỡng

Chúng tôi cung cấp đội ngũ nhân lực kỹ thuật có năng lực, trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm hoạt động trên các công trình dầu khí trên biển và trên bờ, phục vụ cho các kho nổi FPSO / FSO, các giàn khai thác dầu khí, các nhà máy hóa dầu. Bao gồm:

  • Tất cả các chức danh vận hành bảo dưỡng FPSO / FSO / MOPU;
  • Các chức danh vận hành bảo dưỡng các giàn cố định, nhà máy công nghiệp hóa dầu và các công trình dầu khí khác.

Công ty hiện đang cung cấp đội ngũ nhân sự kỹ thuật cao phục vụ công tác vận hành và bảo dưỡng FPSO Thai Binh VN cho Cửu Long JOC, FSO MV12 cho KNOC, FSO Orkid cho Repsol Malaysia, giàn Thái Bình platform cho Công ty Petronas Carigali Overseas SDN.BHD.(PCOSB).

Back to top button