Dịch vụ

Dịch vụ thiết kế, mua sắm, gia công, chế tạo​

Công ty cung cấp các dịch vụ EPCI (engineering, procurement, construction and installation) cho các cấu kiện như:

  • Skid fabrication (including valve, pump, process skid…);
  • Piping and structural fabrication;
  • Pressure vessel, tank fabrication;
  • E&I system (Metering, ICSS, cathodic protection).

Các dự án đã thực hiện:

1. Dự án thiết kế, mua sắm, thi công chế tạo chạy thử hệ thống, cụm thiết bị thuộc dự án Trạm Thu gom và phân phối khí Thái Bình – Hàm Rồng

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, thi công chế tạo chạy thử cho 18 gói cụm, hệ thống thiết bị cho dự án trạm thu gom và phân phối khí Thái Bình – Hàm Rồng bao gồm hệ thống Corrosion Inhibitor Skid, Pig Launcher – Pig Receiver, Piping system of platform, Hot tap flange, Piping on GDC-LFS, Valve skid, Fire fighting system, Hydrate system, Separator, Heat Exchanger, Flare, Truck Loading System, Oil Water Treatment, ICSS, Metering System, Electrical System và Cathodic Protection.

2. Dự án thiết kế, mua sắm, thi công chế tạo chạy thử hệ thống Metering Skid thuộc Dự án thu gom khí Đại Hùng

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, chế tạo và chạy thử 01 hệ thống Gas Custody Metering (Tag. No 36A001)

3. Dự án thiết kế, mua sắm, thi công chế tạo chạy thử hệ thống Chemical injection Skid cho giàn Đông Đô – PVEP Block 01/97 & 02/97

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, chế tạo, lắp đặt chạy thử 01 hệ thống bơm H2 Scavenger Injection Pump trên giàn Đông Đô.

4. Dự án chế tạo Condensate Tank TK-8040 for NPK Project

Phạm vi công việc: Thiết kế, mua sắm, chế tạo 01 condensate tank (TK-8040)

5. Dự án cung cấp năng lượng sạch và chiếu sáng cho Quần đảo Trường Sa

Phạm vi công việc: Mua sắm, chế tạo, lắp đặt các kết cấu thép cho dự án cấp năng lượng và chiếu sáng cho Quần đảo Trường Sa

Back to top button