Dịch vụ

Vận hành và bảo dưỡng các công trình cố định trên biển – trên bờ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC đang tham gia và chiếm lĩnh thị phần cung cấp các dịch vụ mua sắm, chế tạo, xây dựng, vận hành và bảo dưỡng các công trình dầu khí, các công trình công nghiệp trên bờ như các nhà máy lọc hóa dầu, nhà máy điện…điển hình như:

  • Dự án EPC Trạm phân phối khí Thái Bình Hàm Rồng,
  • Dự án Tổng hệ thống năng lượng sạch và chiếu sáng cho quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK,
  • Bảo dưỡng toàn bộ trạm nạp liệu ngầm sân bay Tân sơn Nhất,
  • Bảo dưỡng toàn bộ van đường ống cho nhà máy LHD Nghi Sơn,
  • Bảo dưỡng toàn bộ van điều khiển nhà máy điện thoại Samsung tại Thái nguyên, và
  • Các chiến dịch bảo dưỡng tổng thể (Turnaround) cho Nhà máy lọc hóa dầu Dung Quất…

 

Back to top button