Dịch vụ

Vận hành và bảo dưỡng sửa chữa các nhà máy, các công trình công nghiệp

  • Cung cấp quy trình vận hành bảo dưỡng các hệ thống thiết bị nhà máy, công trình công nghiệp
  • Cung cấp nhân sự vận hành, bảo dưỡng sửa chữa lớn các hệ thống thiết bị cho các nhà máy, công trình công nghiệp

Các dự án đã thực hiện

Cung cấp dịch vụ sửa chữa turbine hơi cho Nhà máy đạm Phú Mỹ

Đại tu máy nén pittông

Dự án bảo dưỡng sửa chữa van trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 4 – Nhà máy lọc dầu Dung Quất

Phạm vi công việc: Cung cấp quy trình, nhân lực, vật tư và thiết bị bảo dưỡng và sửa chữa van an toàn, van điều khiển và van tay (tổng số lượng khoảng 1400 van các loại) tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quat.

     Dự án cung cấp quy trình bảo dưỡng, bảo dưỡng hàng ngày, bảo dưỡng chiến dịch cho trạm nạp liệu ngầm sân bay Tân Sơn Nhất

Phạm vi công việc: Cung cấp quy trình, phần mềm (AMOS), nhân lực, vật tư, thiết bị để bảo dưỡng hệ thống các thiết bị (tĩnh, quay, điện điều khiển), bao gồm

  • Bảo dưỡng hàng ngày
  • Bảo dưỡng định kỳ
  • Bảo dưỡng bất thường

     Dự án bảo dưỡng sửa chữa và cung cấp vật tự cho toàn bộ van đường ống cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Phạm vi công việc: Hợp đồng khung cung cấp nhân sự, vật tư, thiết bị bảo dưỡng toàn bộ các van đường ống trong nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

     Dự án kiểm tra, hiện chỉnh và sửa chữa van an toàn thuộc Gói 1 – PSV dự án DCSM (Turnaround) cho nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn

Phạm vi công việc: Cung cấp quy trình, nhân sự, vật tư, thiết bị để kiểm tra, hiệu chỉnh và sửa chữa khoảng 800 van an toàn của Nhà máy lọc hóa dầu Nghi sơn trong chiến dịch DCSM.

     Thực hiện dịch vụ sửa chữa turbine hơi cho Nhà máy đạm Phú Mỹ

Phạm vi công việc: Bảo dưỡng Turbine – Dự án nâng cấp mở rộng phân xưởng NH3 thuộc nhà máy Đạm Phú Mỹ.

     Dự án bảo dưỡng, sửa chữa van tại Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn

Phạm vi công việc: Bảo dưỡng, sửa chữa van tại Nhà máy Lọc hóa dầu Bình sơn trong đợt TA3-2017 (bao gồm 1.449 van các loại).

     Dự án sửa chữa tank két trên tàu FPSO RUBY II cho khách hàng VOFT

Phạm vi công việc: Thực hiện công tác sửa chữa tank két (17 tank & 03 khu vực: Pump room; Engine room; Upper deck) – Dự án Life extension tàu FPSO Ruby II cho VOFT.

Dự án sửa chữa tank két trên tàu FPSO RUBY II cho khách hàng VOFT 04

     Bảo dưỡng, sửa chữa ống Floating Hose trên tàu FSO MV17 cho khách hàng MODEC.

Phạm vi công việc: Bảo dưỡng, test ống dầu trên FSO MV17 theo tiêu chuẩn OCIMF. 

Back to top button