Hoạt động của công ty

FSO GOLDEN STAR sẵn sàng nhận dầu

Kho nổi, chứa và xuất dầu (FSO) “FSO GOLDEN STAR” đã được lắp đặt thành công và sẵn sàng phục vụ cho dự án phát triển mỏ tại Mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt, Lô 05-1b & 05-1c ngoài khơi Việt Nam của Công ty Idemitsu Gas Production (Vietnam) Co.,Ltd. (Idemitsu).

  • Chiều dài toàn bộ (Length over all): 298.74 (m)
  • Chiều rộng (Breadth moulded): 80 (m)
  • Chiều cao mạn (Depth moulded): 21.00 (m)
  • Sức chứa (Cargo Tanks Capacity): 800.000 thùng
  • Tuổi thọ thiết kế (Design life time): 15 năm
  • Đăng kiểm (Class): Lưỡng cấp Đăng kiểm Bureau Veritas (BV, Pháp) và Đăng kiểm Việt Nam (VR)

FSO Golden Star đang trong quá trình lắp đặt, kết nối tại mỏ

FSO GOLDEN STAR do Liên doanh MVOT (Malaysia Vietnam Offshore Terminal (L) Limited) giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) và MISC Berhad (MISC) làm chủ đầu tư. Tàu được hoán cải tại MMHE Shipyard – Malaysia, được kéo đi (Sail-away) ngày 10/09/2020 về Mỏ Sao Vàng Đại Nguyệt ngày 16/09/2020 và bắt đầu quá trình lắp đặt, kết nối và chạy thử.

Trong giai đoạn hoán cải là lúc đại dịch toàn cầu Covid-19 đang bùng phát đỉnh điểm, Việt Nam và Malaysia đã đóng cửa và hạn chế di chuyển từ tháng 3/2020 do vậy Dự án đã gặp rất nhiều khó khăn thử thách. Công ty đã phải thuê chuyên cơ (Charter flight) của Vietnam Airlines để đưa nhân sự, thuyền viên vận hành và bảo dưỡng từ Việt Nam sang MMHE Shipyard, Malaysia để tham gia làm quen tàu, cũng như hỗ trợ Liên doanh MVOT lắp đặt hoàn thiện và chạy thử các hệ thống trên tàu. Với sự nỗ lực cao của các nhân sự tham gia dự án, vượt qua các khó khăn do điều kiện cách ly và ảnh hưởng bởi dịch bệnh, cũng như tiến độ rất găng của dự án, công tác hoán cải tàu  đã được hoàn thành, đủ điều kiện kéo tàu về mỏ đúng thời hạn đã đề ra dưới sự giám sát chặt chẽ của Đăng kiểm BV, VR và khách hàng Idemitsu.

FSO Golden Star đang được kéo về khu vực mỏ (Sail-away)

Sau khi tiếp nhận dòng condensate đầu tiên (First Condenste) thành công (dự kiến trong tháng 10/2020), FSO GOLDEN STAR sẽ được bàn giao cho Công ty Cổ phần Dịch vụ Khai thác Dầu khí PTSC (PPS) vận hành và bảo dưỡng.

Thành công của dự án này, một lần nữa đã khẳng định uy tín, năng lực, kinh nghiệm và sự trưởng thành vượt bậc của PTSC và PPS trong lĩnh vực EPCI và O&M các dự án FSO/FPSO tại Việt Nam và khu vực.

Phòng Phát triển Kinh doanh

Back to top button