Sự kiện

Thông báo về các biện pháp ngăn ngừa dịch cúm Covid-19

Kính thưa Quý khách hàng,

Trong diễn biến của nạn dịch virus COVID-19 (coronavirus) đang tiếp tục tác động đến tất cả con người và tất cả các công ty trên toàn cầu hiện nay, chúng tôi nhận thức được việc cần thiết phải hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong thời điểm khó khăn này.

Tại PPS, sự an toàn và lợi ích của khách hàng cũng như của tất cả nhân viên của chúng tôi luôn được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Chúng tôi sau đây sẽ cập nhật các bước cần thiết đang được thực hiện tại PPS để giảm thiểu rủi ro cho nhân viên của mình cũng để đảm bảo việc tiếp tục cung cấp dịch vụ cho khách hàng trong thời gian tới.

Trong thời gian này, tất cả nhân viên của chúng tôi sẽ được đặt các câu hỏi sàng lọc trước khi được huy động đến các địa điểm thực hiện dịch vụ cũng như có các biện pháp xử lý cần thiết và phù hợp tức thời.

Những câu hỏi sàng lọc sẽ bao gồm:

  1. Bạn đang có các triệu chứng giống như cúm ?
  2. Bạn có đi nước ngoài về trong vòng 14 ngày qua ?
  3. Bạn đã tiếp xúc gần gũi với bất kỳ ai đang có nghi ngờ hoặc người đang bị nhiễm COVID-19 không ?

Nếu câu trả lời là cho bất kỳ câu hỏi nào trên đây, chúng tôi sẽ có biện pháp xử lý phù hợp ngay lập tức.

Đối với các yêu cầu không khẩn cấp (chẳng hạn như một lỗi nhỏ) và trong trường hợp chúng tôi không thể gửi nhân viên đến ngay. Chúng tôi sẽ giữ liên lạc và sẽ thực hiện yêu cầu của Quý khách hàng trong vòng 14 ngày khi đã an toàn để thực hiện công việc căn cứ theo hướng dẫn từ các cơ quan y tế hữu quan.

Đối với các yêu cầu khẩn cấp (chẳng hạn như sự cố rò rỉ đường ống), chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc tình huống đồng thời sẽ đưa ra hành động cần thiết phải để đảm bảo xử lý vấn đề an toàn.

Các biện pháp phòng ngừa khác:

  • Trong trường hợp Quý khách hàng có các triệu chứng nặng hơn hoặc được chẩn đoán mắc COVID-19 trước cuộc hẹn, chúng tôi yêu cầu Quý khách hàng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức. Chúng tôi sẽ tôn trọng quyền riêng tư của Quý Khách hàng và đảm bảo bảo mật thông tin.
  • Trong trường hợp chúng tôi có bệnh trước cuộc họp hoặc cuộc hẹn, chúng tôi cũng sẽ thông báo ngay cho Quý khách hàng.
  • Chúng tôi trân trọng đề nghị Quý khách hàng phối hợp về việc phải tham gia kiểm tra pre-settlement inspection với giới hạn tối đa 2 người tham gia trong các cuộc họp. Trong từng trường hợp cụ thể, xin vui lòng liên hệ với Ban phòng chống dịch (PPS Covid Care) của chúng tôi để trao đổi thêm.
  • Chúng tôi sẽ duy trì khoảng cách cần thiết và sẽ không bắt tay khi tham dự các cuộc họp như khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới.
  • Chúng tôi sẽ rửa/vệ sinh tay và đề nghị Quý khách hàng cũng rửa/vệ sinh tay trước và sau cuộc họp.

Nếu Quý khách hàng có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với với Ban phòng chống dịch (PPS Covid Care) của chúng tôi (Mr. Nguyễn Khánh Sđt: +84. 914.014725).

Cảm ơn Quý khách hàng đã tiếp tục phối hợp và hỗ trợ chúng tôi trong thời gian qua.

Dr. Nguyễn Vinh Nhị Phương

Managing Director

Back to top button