Dịch vụ

Dịch vụ Bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị tĩnh, thiết bị quay, thiết bị điện và tự động hóa

(1) Thiết bị tĩnh

Bảo dưỡng/sửa chữa van các loại

Cung cấp dịch vụ kiểm tra, đại tu, sửa chữa, hiệu chỉnh bao gồm cung cấp và chế tạo vật tư (spare part) cho các loại van như sau:

 • Van an toàn (pressure safety valve)
 • Van điều khiển (control valve)
 • Van tay (manual valve)

Preparation for Lapping Ball Valve 30”

To fix the scratch of Cage

Bảo dưỡng sửa chữa các thiết bị trao đổi nhiệt (Heat exchanger)

 • Cleaning in place (CIP) – Chemical cleaning
 • Shell and tube internal cleaning (high pressure water jetting)
 • Tube leaking test and rectification
 • Tube/tube bundle repair and replacement
 • Clean and anti-corrosion inside the Shell.
 • Re-assemble & Carry out pressure testing

Bảo dưỡng sửa chữa các két, bình áp lực (tank and vessel)

 • Hot bolting
 • Cleaning/ chemical cleaning for the shell, trays, internals / replace internals and other surfaces for visual inspection
 • NDT (MPI/UT/PT/RT)
 • Inspection by API 510 Inspector
 • Corrosion control/Insulation repair
 • Defect repair
 • Hydro test

(2) Thiết bị quay

Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và nâng cấp các thiết bị quay bao gồm

 • Pump: Centrifugal, Screw and Reciprocating pumps
 • Turbines: Gas turbine, Steam turbine
 • Compressors: Centrifugal and Reciprocating compressors
 • Diesel Engines, Boilers and other Rotating equipment
Revamping Steam Turbines package for Phu My Fertilizer

Reciprocating Compressor Overhaul

Throw #2 piston rod run out check after the machine stopped

Throw #2 VVCP cover and piston removed

Changing of Crosshead shims

Laser alignment for Cylinder

(3) Thiết bị điện / Tự động hóa

 • Bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt động cơ điện có công suất lên đến 300KW.
 • Bảo dưỡng động cơ điện AC/DC
 • Kiểm tra/Bảo dưỡng các hệ thống điện/kiểm tra bình acqui trên các tàu FPSO/FSO và cho các khách hàng dầu khí.
 • Test định kỳ các thiết bị điện.
 • Dịch vụ kiểm tra hình ảnh nhiệt cho các thiết bị điện (Dịch vụ CBM).
Back to top button