HSEQ

Mục tiêu HSEQ

Mục tiêu liên tục nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ khách hàng, đảm bảo yếu tố an toàn, không gây tác động xấu tới môi trường, cộng đồng và các bên liên quan.

 

Back to top button