Giới thiệu

Các Danh Hiệu Thi Đua

Huân chương lao động hạng Ba

Bằng khen của Thủ tướng chính phủ

Năm

Danh hiệu thi đua - Cơ quan ban hành quyết định

2011QĐ số 1014/QĐ-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường
QĐ số: 4070/QĐ-BCT ngày 11/08/2011 của Bộ trưởng Bộ Công thương
QĐ số.4588/QĐ-DVKT ngày 31/12/2010 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Dầu khí Việt Nam.

2010

QĐ số 1597/QĐ-TLĐ ngày 14/12/2010 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
QĐ số: 6572/QĐ-BCT ngày 15/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương
QĐ số: 6538/QĐ-BCT ngày 13/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương
QĐ số: 2150/QĐ-BTNMT ngày 12/11/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường
QĐ số: 9686/QĐ-DKVN ngày 26/10/2010 của Tập đoàn DKVN
2009QĐ số: 1998/QĐ-BVHTTDL ngày 02/06/2009 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch
QĐ số: 26/QĐ-TCĐ ngày 05/01/2010 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam
2008QĐ số.2092/QĐ-DKVN ngày 30/03/2009 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. (Tập thể lao động xuất sắc)
2007QĐ số.1571/QĐ-DKVN ngày 07/03/2008 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. (Tập thể lao động xuất sắc)

Các Bằng Khen

Back to top button